Werken van Vincent van Gogh

Wat heeft deze website te bieden?

Deze website biedt gratis toegang tot exclusieve inhoud die nergens anders op het internet is te vinden.

Een klein deel van de onthullingen op deze website is eerder gepubliceerd in twee feit-fictieromans (onder het pseudoniem Duyo Geldrop), namelijk Het Gesso Mysterie (2013/2018) en Het Hubertus Mysterie (2018).

Schildersgeheimen.nl toont geen advertenties, terwijl de artikelen makkelijk leesbaar zijn. Alle artikelen zijn voorzien van (bewerkte) afbeeldingen.

Geheime codes

Uit de informatie op deze website blijkt dat veel tekeningen en schilderijen van Vincent van Gogh met elkaar samenhangen. Dat geldt niet voor de schildertechniek of kleurontwikkeling, maar des te meer voor de geheime codes die Vincent als een rode draad in een aantal van zijn werken heeft aangebracht.

Doordat Vincent zijn codes over verschillende werken heeft verspreid, is het ondoenlijk om per onderzoeksartikel een afgerond geheel te schrijven. Alle betrokken werken grijpen namelijk in elkaar. Zo is het bijvoorbeeld niet mogelijk om Sterrennacht (1889) op coderingsniveau los te zien van De Aardappeleters (1885).

Copyright

De informatie op deze site komt voort uit onderzoek dat ik zelf heb verricht. De resultaten beschrijf ik zelf op deze site. Het intellectueel eigendom voor alle onthullingen op deze website berust dan ook bij mij (Jan Bakker). Foto’s en afbeeldingen zijn voornamelijk afkomstig van internet. De bron wordt telkens weergegeven, tenzij het een bewerkte foto of afbeelding is. Dan wordt het een nieuwe afbeelding, waarop het copyright voor de gehele website van toepassing is.

Het copyright voor de sleutel-afbeelding die in het logo en elders op deze website wordt gebruikt, berust bij Can Stock Photo / Talaj

Licentie

by-nc-nd