Gegevensbescherming

1) algemeen

SchildersGeheimen/Jan Bakker WebTeksten (hierna: ‘SG/JBWT’) vindt privacy, security en transparantie van het allergrootste belang. SG/JBWT wil u dan ook terdege informeren over de maatregelen die zijn genomen om uw persoonsgegevens te beschermen.

2) online omgeving

De hosting van deze website geschiedt op de servers van Antagonist B.V.. Alle servers van dit bedrijf staan in Nederland. Antagonist heeft alle mogelijke maatregelen getroffen om uw online persoonsgegevens te beschermen. Zie hiervoor: https://www.antagonist.nl/downloads/informatiebeveiligingsbeleid

Daarnaast heeft ook SG/JBWT alle mogelijke maatregelen getroffen om uw geregistreerde (persoons)gegevens ten behoeve van een betaalde leestoegang te beschermen.

3) offline omgeving

  1. Offline worden persoonsgegevens door SG/JBWT op papier opgeslagen als onderdeel van de (btw-)administratie die verplicht wordt gesteld door de Belastingdienst.
  2. Voor een tijdelijke gegevensverwerking kunnen persoonsgegevens op een PC c.q. laptop terechtkomen. Deze gegevens blijven daar nooit langer op bewaard dan nodig is voor het uitvoeren van administratieve handelingen.
  3. De administratie van SG/JBWT wordt lokaal verwerkt; de boekhouding wordt NIET uitbesteed aan derde partijen.
  4. Alle apparatuur is voorzien van betaalde securitysoftware (G-Data) die een firewall creëert en om de 2 uur de antivirus-software bijwerkt. Bij een inschakelde computer die niet wordt gebruikt vindt altijd een afwezigheidsscan plaats.
  5. Alle apparatuur is alleen toegankelijk via sterke wachtwoorden.
  6. De computers worden nooit met anderen gedeeld.
  7. De infrastructuur in de kantooromgeving loopt via KPN-glasvezel.
  8. Er wordt geen gebruik gemaakt van USB-sticks of externe harde schijven voor de opslag van persoonsgegevens.
  9. Voor handmatige back-ups van deze website wordt wel gebruikgemaakt van externe media; die worden degelijk buiten het gezicht opgeborgen en daarmee op een veilige manier bewaard. Dit is noodzakelijk voor het onwaarschijnlijke geval dat een server (met daarop deze website) uitvalt inclusief de daarop bewaarde back-ups.

Versie 2.1 van 29 december 2021