Disclaimer

De informatie op de website artwork.schildersgeheimen.com (onderdeel van Jan Bakker WebTeksten – hierna SG/JBWT) wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks kan SG/JBWT geen garantie geven dat deze informatie te allen tijde juist en/of volkomen is. SG/JBWT kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de eventuele gevolgen, zoals schade of gederfde winst, op welke wijze of grondslag dan ook ontstaan als gevolg van het gebruik (of juist de onmogelijkheid van gebruik), het vertrouwen op of acties ondernomen naar aanleiding van informatie op de website van SG/JBWT.

Het streven van SG/JBWT is er op gericht dat de website voortdurend toegankelijk is. SG/JBWT kan echter geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de eventuele gevolgen op welke wijze of grondslag dan ook ontstaan als gevolg van het feit dat de website van SG/JBWT om welke reden dan ook, op enig moment voor een gegeven periode niet beschikbaar is.

Websites van SG/JBWT kunnen alleen in een extreem geval tijdelijk of definitief buiten gebruik worden gesteld, zonder voorafgaande aankondiging. Indien u gebruik maakt van enig deel van deze website, wordt u geacht van het bovenstaande te hebben kennisgenomen.