Werken van Vincent van Gogh

Mysterie van de Aardappeleters

Wist je dat Vincent van Gogh met zijn werk “De Aardappeleters” in code verwees naar de boek- en kunsthandel van zijn oom Cor in Amsterdam? En wat hebben Kasteel Geldrop en het Eeuwig Edict uit het jaar 1611 met Vincent te maken? Waarom eerde hij in code zijn in 1883 overleden nicht Anna Tak, de dochter van zijn oom Jan?

Deze website biedt je via een aantal onthullende artikelen de sleutel tot de openbaring van de geheimen van Vincent van Gogh.


Meesterwerk van Vincent van Gogh

In de omgeving waar ik woon (Geldrop) kun je niet om Vincent van Gogh heen. De hele streek lijkt het erfgoed van Van Gogh te ademen: het landschap, de oude boerderijen, de knotwilgen, de watermolens. Regelmatig vinden evenementen plaats met deze beroemde kunstschilder als thema. Er bestaat ook een Van Gogh Fietsroute die de erfgoedlocaties van Vincent van Gogh in Brabant verbindt. Momenteel (2022) wordt gewerkt aan de oprichting van het Van Gogh Nationaal Park, dat zowel West- als Zuidoost-Brabant zal bestrijken.

Je gaat het pas zien als je het doorhebt (uitspraak van Johan Cruijff)

Ik weet niet precies wanneer ik het voor het eerst zag. Het was in een flits, toen ik bezig was om Vincents fraaie maar enigszins mysterieuze schilderij “De Aardappeleters” (1885) te bestuderen. Jawel, mysterieus. Niet voor niets gaf het Van Goghmuseum in Amsterdam een recente tentoonstelling over dit schilderij de titel “misser of meesterwerk” mee.

Ontdekking van de code in De Aardappeleters

Ik bekeek het schilderij nog eens nauwkeurig. Ineens besefte ik dat het raam achter boer Anthonius (Anthonie van Rooij) niet uit de weergegeven 11 ruitjes bestond, maar dat het hoofd 5 ruitjes bedekte en dat het dus in totaal om 16 ruitjes moest gaan.

ruiten achter boer Anthonius
©2022 JBWT

Deze combinatie van de getallen 16 en 11 deden mij denken aan een eerdere ontdekking van me. Ik heb daarover gepubliceerd in de feit-fictieroman Het Hubertus Mysterie (2018), die ik schreef onder het pseudoniem “Duyo Geldrop”. De ontdekking betrof de zuidgevel van Kasteel Geldrop. Daarop bevond zich in gietijzeren ankers het jaartal 1616. Daarboven nog eens vier verticale muurankers, die iedereen altijd gezien heeft als gewone muurankers.

Ik was de eerste die dat anders zag en die de vier verticale staven (ook wel “schoten” genoemd) interpreteerde als vier cijfers: 1 1 1 1. Ook was ik de eerste in de moderne tijd die van de ankers een combinatie maakte en wel als paren van 11-11 en 16-16.

Codes van Vincent van Gogh

Zou de getalcombinatie 11-16 een connectie vormen tussen Kasteel Geldrop en Vincent van Gogh? Mijn interesse kreeg een boost toen ik mij bewust werd van het feit dat de vader van Vincent tot begin 1885 regelmatig als hervormd predikant kwam preken in Geldrop. Hij deed dat bij die gelegenheden in het hervormde kerkje dat onder auspiciën van de toenmalige kasteelheer Hubertus Paulus Hoevenaar was gebouwd op een stuk grond tegenover het kasteel. Vincents vader moet dus contacten hebben onderhouden met deze adellijke heer in Geldrop. Van dominee Van Gogh is het maar een kleine stap naar zijn schilderende zoon Vincent.

Van het een kwam het ander en ik ontdekte al snel dat Vincent zich in meerdere werken bediende van bepaalde codes. Deze codes waren afgeleid van een oud document, namelijk het Eeuwig Edict uit, jawel, het jaar 1611.

Gratis toegang tot unieke informatie

De gratis informatie op deze website is het resultaat van jarenlang intensief onderzoek naar verborgen geheimen in schilderijen van met name Vincent van Gogh.

Na een tegenvallende proef met betaalde leestoegang ben ik tot de conclusie gekomen dat er weinig belangstelling is voor nieuwigheden op kunsthistorisch gebied. Wie interesseert het nu of er een verband is tussen “De Aardappeleters” en Kasteel Geldrop? Of dat Vincent van Gogh gebruikmaakte van codes die waren gebaseerd op een oud document dat van hetzelfde kasteel kan worden afgeleid?

Daarom staan de resultaten van mijn langjarige onderzoek nu gewoon online voor de enkeling die er toch wel iets meer van wil weten. Gratis, zonder er een cent voor te hoeven betalen. Zeg nou zelf, beter kun je het toch niet hebben?

Het enige wat ik van de lezer(es) verwacht is dat de licentie-regels die voor deze website gelden, worden gerespecteerd:

Licentie website Vincent van Gogh - Creative Commons

 

 

september 2022/J B